Flexible Collecting Tray

ps beauty trade flexible collecting trayps beauty trade flexible collecting tray white

The flexible collecting tray is the easiest, best and cheapest solution for collecting all waste generated during a pedicure treatment, like fluids from the micromotor, dead skincells, calluses and toenails. After the treatment your easily throw all residues away and clean the tray with a mild green soap. Pro tip: want to go all clean and easy? Place one or two dental towels in the tray. They fit perfectly!

** De flexibele opvangbak is de gemakkelijkste, beste en goedkoopste oplossing voor het verzamelen van al het afval dat wordt gegenereerd tijdens een pedicure-behandeling, zoals vloeistoffen uit de micromotor, dode huidcellen, eelt en teennagels. Na de behandeling gooi je gemakkelijk alle resten weg en maak je de bak schoon met een milde groene zeep. Pro-tip: wil je alles netjes en gemakkelijk doen? Plaats een of twee tandheelkundige handdoeken in de lade. Ze passen perfect!

Soft Silicone

The collecting tray is made of a unique type of silicone that feels soft and is truly unbreakable. The material always feels warm, so you no longer surprise your clients with a freezing cold tray under their feet. The tray is also resistant to all agressive fluids used in pedicure/podiatry practices, such as acetone and alcohol.

Zacht Silicone

** De opvangschaal is gemaakt van een uniek soort siliconen dat zacht aanvoelt en echt onbreekbaar is. Het materiaal voelt altijd warm aan, zodat je je klanten niet langer verrast met een ijskoud dienblad onder hun voeten. De schaal is ook bestand tegen alle agressieve vloeistoffen die worden gebruikt in pedicure / podotherapiepraktijken, zoals aceton en alcohol.

Best quality in the marked.
** De beste kwaliteit in de markt.

That is why the Flexible Collecting Tray has received the highest award at the Beauty Fair in Bologna Italy.
** Dat is waarom de flexibele opvangschaal de hoogste onderscheiding heeft gekregen op de Beauty beurs te Bologna Italië.

Color me fancy

Feeling blue? Pick a blue one! Or any of the other seven colours.

Why SB Design?

Good question! Have a look at this page to find out more about us.